EKOPROCES, ekologické poradenství

Poradenství v oblasti životního prostředí a procesní bezpečnosti

 

Nabídka školení

Nabídka školení, které se může hodit - legislativní změny v oblasti ochrany ŽP, BOZP a PO

Úvod

EKOPROCES  Činnost sdružení EKOPROCES je zaměřená na odborné služby především menším a středním podnikům kterým nabízíme komplexní služby a poradenství v oblasti životního prostředí, BOZP a PO, včetně zpracování souvisejících dokumentů.

Menším a středním průmyslovým podnikům, které nemají svého ekologa a bezpečnostního technika nabízíme služby externího ekologa a bezpečnostního technika.

Členové týmu vycházejí z dlouholetých zkušeností z oblasti životního prostředí, BOZP a PO, ze znalosti práva ČR a EU v těchto oblastech, a také ze znalosti podnikatelského prostředí malých a středních podniků. Nabízíme Vám přátelský, vstřícný a individuální přístup při řešení povinností v oblastech životního prostředí, BOZP a PO.

Služby, které nabízíme:

Oblast životního prostředí  

Oblast BOZP, procesní bezpečnosti a prevence závažných havárií, ADR  

Absolvovaná školení (výběr)  


EKOLOGICKÁ ÚJMA

CERTIFIKÁT EKOLOGICKÁ ÚJMA
CHEMICKÁ LEGISLATIVA

CERTIFIKÁT CHEMICKÁ LEGISLATIVA
PODNIKOVÝ EKOLOG

CERTIFIKÁT PODNIKOVÝ EKOLOG

Webmaster: Vlado Matuška ©
E-mail: VladoMatuska@seznam.cz