EKOPROCES, aktuality


 

Poradenství v oblasti životního prostředí, prevence závažných havárií, bezpečnostní poradce ADR

 

aktuality

ODKAZ NA NOVÝ
Zákon o prevenci závažných havárií č. 224/205

rychlý kontakt

Aktuality

Zákon o prevenci závažných havárií č. 224/205 je v platnosti!

ODKAZ NA:
Zákon o prevenci závažných havárií č. 224/205

Podle tohoto zákona má provozovatel objektu, který je zařazený do sk. A nebo B podle zákona č. 59/2006 Sb. následující povinnost:

Provozovatel přezkoumá seznam zpracovaný podle zákona č. 59/2006 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, a zajistí a předloží krajskému úřadu aktualizaci návrhu na zařazení a bezpečnostního programu nebo bezpečnostní zprávy a zajistí a předloží krajskému úřadu a hasičskému záchrannému sboru kraje aktualizaci vnitřního havarijního plánu a podkladů pro stanovení zóny havarijního plánování a pro zpracování vnějšího havarijního plánu do 1. června 2016, pokud tyto dokumenty zpracované podle dosavadních právních předpisů nesplňují požadavky tohoto zákona a podmínky pro zařazení objektu do skupiny A nebo do skupiny B podle tohoto zákona se nemění.


Webmaster: Vlado Matuška ©
E-mail: VladoMatuska@seznam.cz